SurfTech Engineering AB http://www.surftech.se Your partner in surface technology Thu, 08 Mar 2018 08:37:02 +0000 sv-SE hourly 1 Nytt Ramavtal med Göteborg Spårvägar http://www.surftech.se/nytt-ramavtal-med-goteborg-sparvagar/ Fri, 02 Jun 2017 06:20:53 +0000 http://www.surftech.se/?p=222 Ett flera år av gott samarbete har vi idag tecknat ett avtal gällande reparation av komponenter. Grunden till att vi valdes som leverantör är vår unika PTA-metod, vårt seriösa kvalitetsarbete (ISO 3834-2) samt vårt höga tekniska kunnande av mekaniska komponenter och system. Avtalet löper över fem år och stärker Surftechs roll som strategisk partner till Göteborg Spårvägar

]]>
Förlängning ramavtal Göteborg Stad gällande Pumparbeten http://www.surftech.se/forlangning-ramavtal-goteborg-stad-gallande-pumparbeten/ Mon, 21 Mar 2016 13:53:10 +0000 http://surftech.se.loopiadns.com/?p=1 Göteborg Stad har idag valt att utnyttja möjligheten i originalavtalen att förlänga dessa båda ytterligare 18 månader. Surftech är fortsatt huvudleverantör.

]]>
Ramavtal med Bollebygds Kommun gällande ”Hantverkartjänster Industrimontör” http://www.surftech.se/ramavtal-med-bollebygds-kommun-gallande-hantverkartjanster-industrimontor/ Mon, 12 Oct 2015 13:41:50 +0000 http://surftech.se.loopiadns.com/?p=107 Surftech har valts som leverantör för avtalsområdet ”Industrimontör”. I vårt uppdrag kommer det att ingå både större och mindre uppdrag av varierande karaktär inom allt från VA till trappräcken och lekparker.

]]>
Leverantörsavtal med Wärtsilä http://www.surftech.se/leverantorsavtal-med-wartsila/ Thu, 06 Aug 2015 21:40:00 +0000 http://www.surftech.se/?p=176 Surftech och Wärtsilä har idag skrivit avtal gällande verkstadstjänster. Företagen har samarbetat under många år men nu har samarbetet formaliserats för att säkerställa kvalitet och långsiktighet.

]]>
Förlängning ramavtal Göteborg Spårvägar AB gällande ”Metallisk beläggning och bearbetning av reservdelar” http://www.surftech.se/forlangning-ramavtal-goteborg-sparvagar-ab-gallande-metallisk-belaggning-och-bearbetning-av-reservdelar/ Thu, 30 Apr 2015 21:40:42 +0000 http://www.surftech.se/?p=178 Surftech kan meddela att kunden valt att utnyttja möjligheten att förlänga avtalet ytterligare två år. Samarbetet med Göteborg Spårvägar har sedan ramavtalet skrevs 2013 fördjupats och kvalificering sker kontinuerligt för nya komponenter.

]]>
Samarbetsavtal med Castolin http://www.surftech.se/samarbetsavtal-med-castolin/ Thu, 22 Jan 2015 22:41:20 +0000 http://www.surftech.se/?p=180 Castolin är en av världens främsta leverantörer av tillsatsmaterial till svetsning och termisk sprutning. De besitter gedigen erfarenhet när det gäller materialval såväl som bästa renoveringsmetod. Då Castolin inte driver reparationsverkstäder i egen regi samarbetar de med ett fåtal dokumenterat duktiga partners som får bli ACV (Auktoriserad Castolin Verkstad). Idag har vi glädjen att meddela att Surftech är det senaste tillskottet och den enda ACV i hela Västsverige.

]]>
Ramavtal med Göteborg Stad gällande Pumparbeten http://www.surftech.se/ramavtal-med-goteborg-stad-gallande-pumparbeten/ Thu, 09 Oct 2014 21:41:52 +0000 http://www.surftech.se/?p=182 Surftech har valts som en av sex leverantörer i två parallella upphandlingar gällande såväl arbeten på löpande räkning (<100 000kr) som större projekt (>100 000kr). I rangordningen hamnade vi på första plats av samtliga leverantörer och är därmed förstaval för kommunens samtliga bolag och förvaltningar.

]]>
Ramavtal med Renova gällande ”Mekaniskt underhåll samt service och reparationer, reservdelar och material…” http://www.surftech.se/ramavtal-med-renova-gallande-mekaniskt-underhall-samt-service-och-reparationer-reservdelar-och-material/ Fri, 01 Nov 2013 22:42:30 +0000 http://www.surftech.se/?p=184 Surftech har valts som leverantör inom de upphandlade områdena Pannor med kringutrustning, Processfläktar med kringutrustning, Ångturbiner och Generatorer. Efter att under mer än15 år levererat underhållstjänster till Renova har nu samarbetet med Surftech formaliserats. Just att Surftech har ett brett erbjudande inom reparation och ytbeläggning gjorde att vi valdes som samarbetspartner. Avtalet träder i kraft 2013-11-01 och gäller 2+1+1+1 år.

]]>
Ramavtal med Göteborg Spårvägar AB gällande ”Metallisk beläggning och bearbetning av reservdelar” http://www.surftech.se/ramavtal-med-goteborg-sparvagar-ab-gallande-metallisk-belaggning-och-bearbetning-av-reservdelar/ Thu, 16 May 2013 21:43:10 +0000 http://www.surftech.se/?p=186 Surftech kan gladeligen meddela att ramavtal tecknats med Göteborg Spårvägar AB där vi skall renovera och förbättra ett flertal komponenter till kundens fordon. Efter flera år av processutveckling av PTA-metoden och därefter kvalificerande samt godkännande från valdes Surftechs koncept. Avtalet träder i kraft 2013-06-01 och gäller i 2+2 år.

]]>