Surftech kan meddela att kunden valt att utnyttja möjligheten att förlänga avtalet ytterligare två år. Samarbetet med Göteborg Spårvägar har sedan ramavtalet skrevs 2013 fördjupats och kvalificering sker kontinuerligt för nya komponenter.