Göteborg Stad har idag valt att utnyttja möjligheten i originalavtalen att förlänga dessa båda ytterligare 18 månader. Surftech är fortsatt huvudleverantör.