Ett flera år av gott samarbete har vi idag tecknat ett avtal gällande reparation av komponenter. Grunden till att vi valdes som leverantör är vår unika PTA-metod, vårt seriösa kvalitetsarbete (ISO 3834-2) samt vårt höga tekniska kunnande av mekaniska komponenter och system. Avtalet löper över fem år och stärker Surftechs roll som strategisk partner till Göteborg Spårvägar