Loading...
Surftech2018-03-07T14:41:50+01:00

Vi älskar utmaningar och komplexa detaljer

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag!

Surftech Engineering AB

Surftech Engineering AB är en mekanisk verkstad som reparerar, ytbelägger och underhåller större komponenter till tung industri. För att kunna hålla mycket korta leveranstider har vi en bred maskinpark med svetsar, sprutor, svarvar, fräs, arborrverk, rundslip mm.

Vår vision är att inte bara reparera en komponent utan att den skall bli bättre än originalet.

Har du frågor om vad vi kan göra på ditt företag? Kontakta oss!

Vår specialitet

Surftech är specialiserat på ytbeläggning där vi rostskyddar och/eller hårdbelägger samtidigt som komponenten repareras. Metoderna vi använder är de högteknologiska beläggningsmetoderna PTA (Plasma Transferred Arc) och CMT (Cold Metal Transfer) som ger helt por- och slaggfria beläggningar med hög renhet samt termisk sprutning och konventionell svetsning.

Nyheter

Ramavtal med Göteborg Stad gällande Pumparbeten

2014-10-09|

Surftech har valts som en av sex leverantörer i två parallella upphandlingar gällande såväl arbeten på löpande räkning (100 000kr). I rangordningen hamnade vi på första plats av samtliga leverantörer och är därmed förstaval för kommunens [...]