Surftech har valts som leverantör för avtalsområdet ”Industrimontör”. I vårt uppdrag kommer det att ingå både större och mindre uppdrag av varierande karaktär inom allt från VA till trappräcken och lekparker.