Surftech kan gladeligen meddela att ramavtal tecknats med Göteborg Spårvägar AB där vi skall renovera och förbättra ett flertal komponenter till kundens fordon. Efter flera år av processutveckling av PTA-metoden och därefter kvalificerande samt godkännande från valdes Surftechs koncept. Avtalet träder i kraft 2013-06-01 och gäller i 2+2 år.