Surftech har valts som en av sex leverantörer i två parallella upphandlingar gällande såväl arbeten på löpande räkning (<100 000kr) som större projekt (>100 000kr). I rangordningen hamnade vi på första plats av samtliga leverantörer och är därmed förstaval för kommunens samtliga bolag och förvaltningar.