Surftech har valts som leverantör inom de upphandlade områdena Pannor med kringutrustning, Processfläktar med kringutrustning, Ångturbiner och Generatorer. Efter att under mer än15 år levererat underhållstjänster till Renova har nu samarbetet med Surftech formaliserats. Just att Surftech har ett brett erbjudande inom reparation och ytbeläggning gjorde att vi valdes som samarbetspartner. Avtalet träder i kraft 2013-11-01 och gäller 2+1+1+1 år.