Surftech Engineering AB är en mekanisk verkstad som reparerar, ytbelägger och underhåller större komponenter till tung industri. För att kunna hålla mycket korta leveranstider har vi en bred maskinpark med svetsar, sprutor, svarvar, fräs, arborrverk, rundslip mm

Vår vision är att inte bara reparera en komponent utan att den skall bli bättre än originalet.

Surftech är specialiserat på ytbeläggning där vi rostskyddar och/eller hårdbelägger samtidigt som komponenten repareras. Metoderna vi använder är de högteknologiska beläggningsmetoderna PTA (Plasma Transferred Arc) och CMT (Cold Metal Transfer) som ger helt por- och slaggfria beläggningar med hög renhet samt termisk sprutning och konventionell svetsning.

För att optimalt kunna hjälpa våra kunder startades 2010 Suftech On-site. Härigenom erbjuds kunnig personal som arbetar ute hos kund. Förutom vanliga ”utejobb” kan vi även demontera och återmontera komponenter som skall repareras i vår verkstad.