Vi har en bred maskinpark med manuella maskiner, allt för att vi ska kunna utföra så många moment som möjligt i egen verkstad. Därmed sparas mycket tid vilket gör att vi kan erbjuda snabba akutreparationer vid behov.
 
Vi har bland annat ett flertal svarvar, med maxlängd drygt fem meter samt maxdiameter drygt en meter. Vi har även ett arborrverk, en mindre fräs samt en rundslip som tar 2,2 m i längd och 360 mm i diameter.