På Surftech erbjuder vi förutom vår kompletta verkstad även industriservice, montage och reparationer ute hos kund. Dessa tjänster har vi samlat under konceptet Surftech On-site. Under många år har vi byggt upp gedigen erfarenhet inom petrokemi, värmeverk, VA, biogas, ”Heavy liftning” mm. Surftech On-site kan du anlita för såväl kortare uppdrag som större projekt där vi antar oss att vara projektledare, BAS-P/BAS-U och svetsansvarig (IWS). Många uppdrag utförs i samarbetet med vårt dotterbolag Marotech (www.marotech.se)

De kompetenser vi besitter är bla svetsning, plåt/smide, montage, kompositbeläggning, pumpservice, ”smörjare”, pumpservice, termisk sprutning, reparation och beläggning av panntuber

Typiska uppdrag är:

Skruvar värmeverk: Demontage, reparation/uppbyggnad och hårdbeläggning av vingar, justering av tappar, lagerbyte samt återmontage.

Panntuber: Byte eller reparation av skadade tuber/tubpaket samt slitage och korrosionsskydd genom termisk sprutning

Cylindrar kran/truck: Nedmontering, demontage, inspektion och rakhetskontroll av cylinderrör och kolvstång, byte av cylinderrör och riktning/omkromning av kolvstång vid behov. Efter ompackning och återmontage lackeras hela cylindern med rostskyddsfärg eller komposit.

Rördragning pappersbruk: tillverkning av specialfästen, dragning och svetsning respektive limning av flera hundra meter rör, både i syrafast stål och PVC samt provtryckning. Både öppna system och trycksatta (enligt PED)