top of page

MAROTECH ACADEMY

Marotech Academy är vårt svetscentrum där vi erbjuder bland annat skräddarsydd utbildning, validering och kompetensbedömning.


Våra handledare är erfarna instruktörer inom svetsning. Verifiering av kompetens utförs av vår IWS-diplomerade svetschef som dessutom genomgått Svetskommissionens utbildning ”Auktorisation för övervakning av svetsarprövning”.

Exempel på uppdrag är :

  • Arbetsgivare som vill validera kunskapen hos sina nyanställda svetsare samt utföra ”Site-test” på inhyrd bemanningspersonal inför större uppdrag

  • Arbetsgivare som vill ha ett intyg på svetskunskapen hos sin fastighetsskötare eller underhållstekniker

  • Grundläggande svetsutbildning för gymnasieelever på Industriprogrammet

  • Vidareutbildning av servicetekniker som redan kan svetsa men behöver lära sig en ytterligare svetsmetod

En mansvetsning
Marotech Academy: Om
bottom of page