top of page
Promenader under gasledningar

MOBIL BEARBETNING - SURFTECH ON SITE

På Surftech erbjuder vi förutom vår kompletta verkstad även industriservice, montage och reparationer ute hos kund. Dessa tjänster har vi samlat under konceptet Surftech On Site.


Under många år har vi byggt upp gedigen erfarenhet inom petrokemi, värmeverk, VA, biogas, ”Heavy liftning” med mera. Surftech On Site kan du anlita för såväl kortare uppdrag som större projekt där vi åtar oss att vara projektledare, BAS-P/BAS-U och svetsansvarig (IWS).


Många uppdrag utförs i samarbete med vårt dotterbolag Marotech.

Mobil Bearbetning - Surftech On Site: Service
bottom of page