top of page
CMT_close_edited.jpg

CMT - COLD METAL TRANSFER

CMT står för Cold Metal Transfer och är en svetsmetod utvecklad av Fronius. I grova drag kan den beskrivas som en vidareutveckling av MIG/ MAG men där tråden rör sig fram och tillbaka och där denna rörelse är en väsentlig del av processen. Styrsystemet justerar även strömmen i takt med trådens rörelse, allt för att minimera värmen in i godset. Givetvis är svetsen homogen och utan porer/slagg. 

CMT går att använda vid sammanfogningssvetsning, lödning, med mera, men Surftech använder uteslutande denna metod för beläggning (cladding). Skiktet har fullständig metallisk bindning med grundmaterialet samtidigt som uppblandningen med grundmaterialet är mycket liten. Detta gör den lämplig att användas vid hårdbeläggningar och rostskyddsbeläggningar där det är fördelaktigt att så lite som möjligt av grundmaterialet blandas in och ”legerar ner” beläggningen.

Jämfört med PTA är CMT en betydligt snabbare process men den tillför mer värme, medan om man jämför med MIG/ MAG och TIG är den kall. Det är många aspekter att ta hänsyn till vid val av rätt beläggningsprocess men generellt kan man säga att vid svårsvetsade material och liten godstjocklek är PTA förstavalet medan större solida detaljer som skall beläggas med stål lika gärna kan beläggas med CMT som då blir mer ekonomiskt.

CMT - Cold Metal Transfer: Reparationer
bottom of page