top of page
Termisk_Sprutning

TERMISK SPRUTNING - EUTALLOY

Vår sprutavdelning består av ett flertal sprutrum för såväl stora som små komponenter. I anslutning till detta har vi även nödvändiga utrymmen för tvätt, maskering och blästring, som alla är viktiga moment för en fullgod sprutprocess.

Termisk sprutning är en väl beprövad metod och vi på Surftech ser den ett mycket bra komplement till PTA och CMT. Dessa två metoder är alltid överlägsna när det gäller hållfasthet och robusthet men termisk sprutning har andra fördelar.

De två tekniker vi använder är ljusbågssprutning och flamsprutning, och de material vi kan lägga sträcker sig ända från enkelt stål till höglegerade metaller och keramiska skikt.

Detaljen som skall beläggas värms inte upp mer än till ca 150 grader så ingen formförändring sker, även mycket tunnväggiga konstruktioner kan ytbeläggas. Inte heller påverkas eventuell härdning. Det faktum att grundmaterial och tillsatsmaterial inte behöver vara svetsbart medför stor frihet vid materialval. Skikten kan även anpassas för att ge mycket hög friktion, mycket låg friktion, utomordentlig förmåga att bära en oljefilm, med mera.

Termisk sprutning - Eutalloy: Service
bottom of page