top of page

REFERENSOBJEKT

Referensobjekt: Text

LÅNGA FLISSKRUVAR, 10 METER

 • Sprickindikering och undersökning av hela skruven

 • Reparation av skador i kärna

 • Reparation av rostfri lineing som lossnat och/eller slitits ner

 • Uppbyggnad och hårdsvetsning av ytterdiameter

 • Kompositbeläggning av vingarnas sidor

Innan vi börjar arbetet gör vi alltid en undersökning med mätning och utvärdering av skador. Efter genomförd reparation mäter vi resultatet i vår kvalitetskontroll.

10 meter långa flisskruvar efter reparation
Referensobjekt: Reparationer
Rotor_flisinmatning.jpg

ROTOR FLISINMATNING

 • Hårdbeläggning med mycket hårt material på ytterdiametern (dia = 780) samt slipning till färdigmått med mycket snäva toleranser

 • Bättring av annan hårdsvets och uppbyggnad av plåtar i fickor

 • PTA-beläggning och bearbetning av nedslitna lagersäten på tapparna

Referensobjekt: Reparationer

MATARSKRUV FLIS

 • Sprickindikering, undersökning och uppmätning

 • Byte av ett varv av skruvens vinge samt hårdbeläggning av denna nya del

 • Byte av syrafast plåt kring kärnan

 • Bättring av hårdsvetsen på den resterade delen av skruvens vingar

Innan vi börjar arbetet gör vi alltid en undersökning med mätning och utvärdering av skador. Efter genomförd reparation mäter vi resultatet i vår kvalitetskontroll.

Matarskruv_flis.jpg
Referensobjekt: Reparationer
Surftech Renoverad Excentrisk Axel

EXCENTRISK AXEL

Våra ytbeläggningar i kombination med en fullständig mekanisk verkstad gör att vi är en unik akutverkstad. Har du utrustning som roterar och/ eller är utsatt för aggressiv miljö kan Surftech hjälpa dig.

Här har en excentrisk axel fått en helrenovering.

Referensobjekt: Reparationer

DOSERSKRUV

• Riktning av skadade vingar


• Utbyte av skadade sektioner av vingarna samt hårdbeläggning av de nya ytterytorna


• Förstärkning av vingarna där godstjockleken närmar sig minimum-mått

• Keramkompositbeläggning av inmatningszon där extra stort slitage föreligger (grå beläggning) 

• Bättring av skadad hårdbeläggning


• Reparation av skadade lager- och tätningslägen genom PTA-beläggning och bearbetning

Innan vi börjar arbetet gör vi alltid en undersökning med mätning och utvärdering av skador. Efter genomförd reparation mäter vi resultatet i vår kvalitetskontroll.

Doserskruv.jpg
Referensobjekt: Reparationer
Surftech_kuggaxel.jpg

KUGGAXEL

Här har vi reparerat och lagt en ny ytbeläggning på en kuggaxel som slitits av tidens tand, och skräp i maskineriet.

Vår service ökade livslängden på komponenten, vilket sparar både tid och pengar för vår kund.

Referensobjekt: Reparationer

DRIVAXEL

Reparation av en eller flera drivaxlar kan vi göra antingen som separata projekt, eller i samband med renovering av skruven/ skruvarna.


 • Uppmätning och rakhetskontroll

 • Rensvarvning av skadade lägen

 • PTA-beläggning med hårt syrafast material

 • Rundslipning till färdigmått

Drivaxel Före o Efter Surftech
Referensobjekt: Reparationer
Referensobjekt: Text
Referensobjekt: Blog2 Custom Feed
bottom of page